CV – biografija – životopis: Koje stavke HR konsultanti smatraju važnim a koje nevažnim na vašoj aplikaciji za posao?

 

Job & recruiting agencija Michael Page  je uradila anketu u 12 evropskih zemalja a postavljeno pitanje kandidatima je bilo: “Šta je uistinu važno na CV-ju?“ U anketi je učestvovalo 4245 kandidata i 619 HR konsultanata.

Zaključak istraživanja je da kandidati koji pišu biografije (CV) ne ispunjavaju kriterije koje HR konsultanti smatraju ključnim kada biraju kandidate za posao!

Oko činjenice da CV treba biti besprijekorno napisan bez gramatičkih grešaka se slažu i aplikanti i predstavnici kompanija. Ali zanimljivo je to što su aplikantima neke stavke važnije nego HR menadžerima. Eksperti iz Michael Page-a ove razlike ocjenjuju kao neznanje aplikanata za posao.

Gdje su razlike?

Na primjer, 98% HR konsultanata očekuje profesionalan ton kandidata i 89% specifičan rječnik za oblast u kojoj kandidati apliciraju, ali ovo kandidati koriste samo 74%. Postoje i razlike u spisku aktivnosti koje se trebaju obavljati u kompaniji: 87% HR menadzera očekuje da kandidati moraju obavljati kompletnu listu poslova koja je navedena na oglasu za posao, a samo 77% aplikanata smatra da je to neophodno.

Koje stavke kandidati precjenjuju u odnosu na HR menadžere?

Za HR menadžere je manje bitno da li su kandidati za posao radili u više kompanija na više različitih pozicija. Iako 71% kandidata smatra da je ovo dobra stvar, samo 38% profesionalnih HR konsultanata smatra da je to bitno. 35% konsultanata smatra bitnim navođenje ličnih stavki, dok 60% kandidata smatra navođenje ličnih stvari važnim. Iznenađujuće, relativno mali broj konsultanata (56%) je zainteresovan za „soft skills“ i ličnu motivaciju (58%). Za mnoge podnosioce zahtjeva može biti dobro saznanje da manje od polovine konsultanata (42%) očekuje više radnog iskustva nego što je naglašeno u opisu posla. 58% kandidata je uvjereno u suprotno.