Rješavanje konflikta (konflikt menadžment): 4 načina za rješavanje konflikta

Koja su 4 načina za rješavanje konflikta?

Ako ste se susreli sa sistematskim nerazumjevanjem u komunikaciji sa vašim kolegama, sumnjate na mobing u firmi, mislite da nemate jednaka prava kao i vaše kolege,… onda je sigurno da se radi o konfliktu i da vam treba pomoć kako da konflikt rješite. Uz malo znanja i takta moći ćete sami rješiti konflikte, odnosno, spriječićete eskalaciju konflikta. Evo u nastavku slijedi nekoliko korisnih savjeta:

Šta je to konflikt menadžment?
Pod konflikt menadžmentom se podrazumjevaju mjere za sprječavanje eskalacije postojećeg konflikta. To uključuje mjere savjetovanja i posredovanja/medijacije. Primarni cilj upravljanja konfliktom je sistematski pregled konflikta da bi se smanjila šteta, odnosno, u korporativnom kontekstu da bi se smanjili troškovi samog konflikta.


Korporativno upravljanje konfliktom

Konflikt menadžment u korporativnom kontekstu predstavlja korištenje sistematskih, namjernih i ciljanih akcija da bi se konflikt prvo shvatio, a onda naravno i riješio. Pored savjetovanja i medijacije mogu postojati i druge metode za rješavanja konflikta poput: Eksternih konflikt-hotlajna, medijatorskih internih bazena, i sl.


1) Govorite sa „ja“ a ne sa „ti“

Ti, ti si, to si napravio ti,… U stresnim situacijama čovjek se instiktivno fokusira na druge.

Bolje je formulisati ja-poruke i izbjeći lične napade. Tada dolazi do manje nesporazuma, jer ste formulisali jasno šta vam smeta ili zbog čega ste povrijeđeni.

Savjet: Opišite konkretnu situaciju koja vas je uznemirila. Koje emocije su u vama izazvane: ljutnja, frustracija, sramota? Npr: „U današnjem izlaganju si me kritikovao pred svima. To sve je smetalo mojoj koncentraciji i prezentacija je mogla biti mnogo bolja. Sada sam frustriran/a“!

2) Ne ocjenjujte već samo opažajte

Konflikti često nastaju zato što stvari tumačimo prerano? Psiholozi fenomen preranog tumačenja objašnjavaju situacijom kada naš mozak ima previše različitih informacija i onda mozak želi da u jednom trenutku jednom rečenicom sve pojednostavi, da se „muka“ prekine.  To je siguran recept za: Nesporazume, uvrede, sukobe… odnosno za loše-loše situaciju.

Savjet: Ako situacija postane teška zadržite kratko dah, fokusirajte se, izađite iz „sebe“ – doživite svoje reakcije, pazite na apsolutno svaku izgovorenu riječ, ostanite mirni, cinizam i sarkazam je strogo zabranjen!. Ovakav način komuniciranja zahtjeva malo vježbe i truda i Kazoze će pisati i o tome.

3) Pustite da drugi rade za vas

Ne pobjeđuju najjači a ni najpametniji, već oni koji mogu da se prilagode.Darwin

Ako imate interes u konfliktu a sigurno ga imate, onda morate da budete svjesni da interes ima i druga strana. Ako krenete sa bacanjem ti-poruka, nećete daleko dogurati. Fokusirajte se na stvar oko koje se konflikt dešava a ne na čovjeka. Postavite sebi pitanja o ciljevima strana u konfliktu.

Ako želite da uspješno riješite konflikt onda ćete razmišljati šta bi drugoj strani mogli da date a ne samo da uzmete. Kada to shvatite i primjenite vjerujem da ćete se oduševiti rezultatima.

Savjet: Ostani maksimalno pozitivan i slušaj aktivno!

 

4) Kritiku formulišite pravilno

Ako želiš ipak da nekoga iskritikuješ onda to moraš da uradiš pametno i konstruktivno.

  • Ako kritikuješ, onda moraš da imaš i rješenja. Bez rješenja kritika je bezvrijedna;
  • Kada kritikuješ nikada ne uplići stvari iz prošlosti već se samo fokusiraj na sadašnju temu;
  • Ako si dobio kritiku, onda odgovaraj sa uvažavanjem kritike, npr: Ja shvatam i cijenim tvoju kritiku, ali da li možemo o tome pričati sledeći put, jer sada moram da se koncentrišem na aktuelnu prezentaciju!

Ako želite da pobjedite morate biti spremni na kompromis. Kompromis znači win-win situaciju ali isto tako znači da drugoj strani morate nešto da date. Koliko ste spremni da date da bi riješili konflikt u firmi?