Kazoze istraživanje 2017-2018: Ovo su neke od najboljih firmi u gradovima bivše Jugoslavije

Kazoze istraživanje 2017-2018: Ovo su neke od najboljih firmi u gradovima bivše Jugoslavije

Kazoze je uradio analizu firmi za svaki veći jugoslovenski grad u periodu 2017-2018 prema sledećim kriterijima:

  1. Najviše tražene firme
  2. Najviše tražen posao u njima
  3. Najviše ocjenjivane firme
  4. Najviše posjećene firme

Pogledajte mapu.

Kada pogledamo 4 navedena faktora možemo da zaključimo sledeće: U ovim firmama su radnici tražili posao mimo konvencionalnih oglasa za zapošljavanje, što znači da su za ove firme radnici ranije čuli i time pokazali jednu inicijativu. Firme koje su ocjenjene pokazuju da su njihovi radnici postali protagonisti firmi u kojima rade.

Na osnovu navedenih parametara može se reći da su ovo neke od najboljih firmi u bivšoj Jugoslaviji u 2018.

Da li se vi slažete sa tim?